Úvod

Horní Benešov - město sportu

Díky velké podpory města se podařilo zmodernizovat řadu sportovišť, která využívají aktivní sportovci, sportovní kluby, zájmové organizace i jednotlivci.
Rezervační systém na těchto webových stránkách: ZDE

 

 Aktuality:

 

Posilovny, venkovní posilovny, sportovní centra, venkovní sportoviště

naposledy aktualizováno v úterý 1. června 2021 (23:04)

Vnitřní sportoviště jako tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, či tréninková zařízení a taneční studia, posilovny a fitness můžou mít otevřeno za následujících pravidel:

 • 1 osoba na 15m2 vnitřní plochy sportoviště,
 • všichni přítomní musí absolvovat PCR test (max. 7 dní před), antigenní test (max. 72 hod. před), nebo mít v posledních 180 dnech prodělaný covid-19 a ukončenou izolaci - tato podmínka neplatí pro děti do 6 let,
 • mít alespoň 22 dnů po první dávce vakcíny, přičemž mezi podáním první a druhé dávky nesmí uplynout víc, než 90 dnů a od druhé dávky více než 9 měsíců,
 • u jednodávkové vakcíny musí od očkování uplynout alespoň 14 dní, ale ne více, než 9 měsíců,
 • návštěvníci od sebe dodržují rozestupy alespoň 2 m.

Šatny, převlíkárny a ostatní vnitřní prostory je možné používat. Mějte ale na paměti, prosím, že ve vnitřních prosterech je zapotřebí mít nasazený respirátor či jinou ochranu úst splňující filtrační účinnost dle předepsaných norem (do sprchy si ale respirátor samozřejmě brát nemusíte). 

Tato pravidla nemusí být dodržována v rámci školní docházky (pokud není specificky řečeno jinak) a neplatí pro profesionální sportovce.

Profesionální sportovci

Profesionálním sportovcům je umožněno sportování (trénink) za účelem přípravy na budoucí akce na vnitřních i venkovních sportovištích v neomezeném počtu. Platí pro ně ale přísná povinnost dodržovat hygienická pravidla - rozestupy a dezinfekce rukou. Během samotného sportování nemusí mít, ale po ukončení tréninku je nutné si v souladu s předpisy chirurgickou roušku či respirátor opět nasadit. Profesionálním sportovcem se rozumí osoba, která vykonává sport jako své zaměstnání, nebo jako svou podnikatelskou či jinou obdobnou činnost. Profesionální sportovci se také musí nechat pravidelně testovat dle předepsaných pravidel. 

Fotbal

naposledy aktualizováno v neděli 30. května 2021 (23:00)

V současné době můžou venku hromadně sportovat všichni amatérští sportovci, kteří jsou organizovaní ve sportovních svazech. Musí být ale splněny podmínky maximálně 30 osob na venkovním sportovišti a limit 1 sportovec na 15m² plochy sportoviště.

Dále sportovci musí před sportováním podstoupit PCR test (max. 7 dní před) či antigenní test (max. 72 hod. před), mít potvrzení o prodělané nemoci nebo mít vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví o prodělaném očkování  V případě testování dětí může zákonný zástupce čestným prohlášení doložit, že dítě bylo negativně testováno ve škole. Případně lze využít samotestování na místě. Podmínku testování nemusí splňovat děti do 6 let.

Organizátor amatérské sportovní přípravy musí uchovat kontaktní údaje účastníka (ideálně telefonní číslo) po dobu 30 dnů, to kdyby došlo k nákaze a účastníci by museli být trasováni.

Amatérské fotbalové soutěže také není v současné době povoleno pořádat. Jedinou výjimku mají profesionální sportovci. Více se o pravidlech hraní profesionálního fotbalu včetně účasti veřejnosti dozvíte v okruhu Sportovní události.

Setkávání, večírky, rodinné oslavy

naposledy aktualizováno v neděli 30. května 2021 (23:53)

V současné době jsou oslavy, večírky, slavnosti a podobné akce povoleny pro omezený počet lidí, a to pro 75 osob uvnitř150 osob venku. Dále musí být splněna alespoň jedna z následujících podmínek: všichni podstoupí PCR test (max. 7 dní před), antigenní test (max. 72 hod. před), budou naočkovaní, nebo prodělali nemoc covid-19 v posledních 180 dnech.

V případě nesplnění alespoň jedné z uvedených podmínek, platí omezení maximálního počtu 10 osob na jednom místě. 

Pořád platí povinnost mít zakrytá ústa i nos respirátorem či jiným ochranným prostředkem bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94% (třída FFP2 / KN 95) či chirurgickou rouškou na zastavěném území obcí a měst, čili mezi domy, obchody, na náměstí a všude tam, kde se shlukují a pohybují lidé. Sundat si ho můžete pouze venku, pokud v okruhu 2 metrů od vás nikdo jiný není (s výjimkou členů domácnosti).
 

Pravidla a doporučení - Fotbal

V současné době můžou venku hromadně sportovat všichni amatérští sportovci, kteří jsou organizovaní ve sportovních svazech. Musí být, ale splněny podmínky maximálně 30 osob na sportovišti a limit 1 sportovec na 15m² plochy sportoviště.

Dále sportovci musí před sportováním podstoupit PCR test (max. 7 dní před) či antigenní test (max. 72 hod. před), mít potvrzení o prodělané nemoci nebo mít vystavený certifikát Ministerstva zdravotnictví o prodělaném očkování V případě testování dětí může zákonný zástupce čestným prohlášení doložit, že dítě bylo negativně testováno ve škole. Případně lze využít samo testování na místě. Podmínku testování nemusí splňovat děti do 6 let.

Organizátor amatérské sportovní přípravy musí uchovat kontaktní údaje účastníka (ideálně telefonní číslo) po dobu 30 dnů to, kdyby došlo k nákaze a účastníci by museli být trasováni.

Pro ostatní platí omezení maximálně 2 lidí na jednom sportovišti.  

Amatérské fotbalové soutěže také není v současné době povoleno pořádat. Jedinou výjimku mají profesionální sportovci. Více se o pravidlech hraní profesionálního fotbalu včetně účasti veřejnosti dozvíte v okruhu Sportovní události.

Doporučení a pravidla pro nošení roušek na venkovním sportovišti.

Z této povinnosti stanoveny výjimky. Roušku mít nemusí osoby během cvičení ve venkovním prostoru, pokud bude dodržena vzdálenost alespoň 2 m od ostatních osob, dále děti do 2 let (včetně) dále osoby s poruchou intelektu a závažnými duševními poruchami, pokud z důvodu tohoto stavu roušku nosit nemohou.

Pravidla a doporučení - vnitřní sportoviště

Vnitřní sportoviště jako tělocvičny, hřiště, kluziště, kurty, ringy, herny bowlingu nebo kulečníku, či tréninková zařízení a taneční studia, posilovny a fitness můžou mít otevřeno za následujících pravidel:

 • max. 1 osoba na 15 m2 vnitřní plochy sportoviště (plochy pro veřejnost),
 • max. 2 osoby ve skupině a max. 10 osob celkem na vnitřní ploše sportoviště,
 • všichni přítomní musí absolvovat PCR test (max. 7 dní před), antigenní test (max. 72 hod. před), být naočkovaní, nebo mít v posledních 90 dnech prodělaný covid-19 a ukončenou izolaci – tato podmínka neplatí pro děti do 6 let,
 • návštěvníci od sebe dodržují 2 m rozestupy,
 • veřejnost nemůže do dalších vnitřních prostor – šatny, sprchy, ...

Ve všech vnitřních prostorech platí povinnost mít zakrytá ústa i nos respirátorem či jiným ochranný prostředkem bez výdechového ventilu s filtrační účinností alespoň 94 % (třída FFP2 / KN 95) či chirurgickou rouškou. 

Z povinnosti nosit respirátor či roušku uvnitř jsou stanoveny výjimky. Roušku nemusíte mít doma ani v jiných prostorech ubytování (tím se myslí zejména hotelové pokoje). Uvnitř nemusí mít roušku ani děti do 2 let (včetně) osoby s poruchou intelektu a závažnými duševními poruchami, pokud z důvodu tohoto stavu roušku nosit nemohou.

Výjimku z povinnosti nosit roušku mají  sportovci, trenéři i rozhodčí  v době tréninku či zápasu. Aktualizováno 18.05.2021(00:35)
Oznamujeme, že dle současného opatření vlády ČR je možná přítomnost lidí na venkovním sportovišti. Platí omezení maximálně 2 osoby na jednom místě.

Oznamujeme všem sportovcům, kteří májí zájem o hru na tenisových kutrech, že tenisové kurty jsou již připravené. Ceny zůstávají stejné jako v roce 2020. Zájemci se mohou hlásit na telefonním čísle 725 549 106, nebo na email sportoviste@hbenesov.cz

Vnitřní sportoviště jsou stále uzavřená.   


S politováním oznamujeme všem občanům, že zimní stadion již v jarní sezoně nebude v provozu. Všechna sportoviště jsou i nadále uzavřena.


 
 
 
 

OZNAMUJEME VŠEM OBČANŮM, ŽE VŠECHNA SPORTOVIŠTĚ JSOU STÁLE ZAVŘENA.
Nové nařízení vlády ČR

V pondělí 14.12.2020 proběhlo jednání vlády ČR. Vláda ČR rozhodla, že se od pátku 18.12.202 vrací ČR do 4. stupně (PES) a proto se uzavírají vnitřní sportoviště. Děkujeme všem za pochopení.

Otevření sportovišť v době vánočních svátků.

Sportovní hala bude uzavřena od 23.12.2020 do 03.01.2021.

Kuželna bude uzavřena od 24.12.2020 do 26.12.2020 a od 31.12.2020 do 01.01.2021.

Zimní stadion je uzavřen do dovolání.

Děkujeme  za pochopení.

 

Přejeme Všem příjemné prožití svátků vánočních, hodně štěstí, zdraví, pracovních i osobních úspěchů a spoustu pěkných chvil v novém roce.

Usnesení vlády ČR ze dne 30.11.2020 č. 1262

dovoluje otevřít sportoviště za předpokladu dodržování přísných hygienických opatření a to od 3.12.2020. Prozatím bude otevřená  sportovní hala a kuželna. Ve vnitřních prostorech může být současně max. 10 osob.

Ochrana nosu a úst ( roušky, respirátory apod.) ve všech vnitřních prostorech. Bez roušek pouze profesionální sportovci.

ke sportovištím v Horním Benešově

Z důvodu prodloužení nouzového stavu jsou všechna sportoviště i nadále uzavřena a to do odvolání.

Děkujeme za pochopení.
Vzhledem k usnesení vlády ČR ze dne 8.října 2020 č. 996 jsou všechna vnitřní sportoviště uzavřena. Uzavřeny jsou také vnitřní prostory šaten s platností od 12.10.2020 pro všechny registrované sportovce a sportovce amatéry.

Prosíme všechny, aby  respektovali nařízení. Děkujeme za pochopení Kocourková.

 

Vzhledem k usnesení vlády ČR jsou vnitřní sportoviště do odvolání uzavřena od 9.10. pro amatérské sportovce a od 12.10. pro sportovce organizované sportovními svazy.

Děkujeme všem za pochopení.

 


 

Mimořádné opatření MZ

Vážení spoluobčané,

žádáme Vás o nošení roušek ve všech vnitřních prostorech sportovišť. Sportující osoby při svém sportovním výkonu roušku mít nemusí.

Také Vás žádáme o dodržování rozestupů a používání dezinfekce.

Všem moc děkujeme za vzájemnou toleranci a spolupráci.


 
 
 
 

Oznamujeme, že dne 20.06.2020 jsou tenisové kurty rezervovány.

Od 09:00 hod. - do 16:00 hod.

Děkujeme všem za pochopení Kocourková.

 

 

 
 

Oznamujeme, že dne 12.06.2020 jsou tenisové kurty již zarezervovány.

OD 15:00 hod. - do 21:00 hod.

Děkujeme všem za pochopení Kocourková.
Oznamujeme, že všechna sportoviště jsou již od 25.05.2020 otevřena.

 • na sportovištích se nachází ve stejném čase nejvýše 300 osob
 • vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachována nejméně 2 metry
 • sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit roušku
 • nutná dezinfekce rukou
 • šatny a sprchy se mohou využívat

Žádané všechny občany o dodržování všech nařízení.

Všem děkujeme za pochopení a přejeme příjemné zážitky při sportovní aktivitě.
Oznamujeme všem občanům a zájemcům o sport v Horním Benešově, že od 18.05.2020 se otevře sportovní hala a od 25.05.2020 pak také kuželna. Tenisové kurty budou připraveny od 13.05.02020. Provoz na fotbalovém hřišti již probíhá formou tréninků. Provozovny mohou být otevřeny za daných podmínek, které vydala vláda ČR ve svém opatření.

 • na sportovištích se nachází ve stejném čase nejvýše 100 osob
 • vzdálenost mezi sportovci a ostatními osobami bude zachována nejméně 2 metry
 • sportovci v době tréninku nebo zápasu nejsou povinni nosit roušku
 • nutná dezinfekce rukou
 • šatny a sprchy nebudou využívány  

 

Žádáme všechny, kdo bude mít zájem využít sportoviště v Horním Benešově, aby dodržoval nařízení. Bude tím chránit sebe i své spoluhráče.

Všem děkujeme za pochopení Kocourková správce sportovišť.                                       Oznámení

Oznamujeme všem, že s účinností od 13.03.2020 jsou do odvolání všechna sportoviště uzavřena.

Děkujeme všem za pochopení.Oznamujeme všem, že nedělní bruslení pro veřejnost ve dnech 15.03.2020 a 22.03.2020 se ruší. Děkujieme za pochopení Kocourková.


Provoz sportovišť o Vánočních svátcích.

Zimní stadion uzavřen:            24.12.2019 - 25.12.2019

Sportovní hala uzavřena:        24.12.2019 - 26.12.2019

                                                           31.12.2019 - 01.01.2020

Kuželna uzavřena:                      22.12.2019 - 26.12.2019

                                                           01.01.2020

Zimní stadion burslení por veřejnost:    23.12.2019 - 14:00 - 16:00

                                                                                26.12.2019 - 16:00 - 18:00

                                                                                29.12.2019 - 14:00 - 15:30

                                                                                31.12.2019 - 15:45 - 17:15

                                                                                01.01.2020 - 14:00 - 16:00  

 

Kolektiv sportovišť Vám Všem přeje krásné a pohodové Vánoční svátky. 
 
 

Oznamujeme všem občanům, že z důvodů navýšení cen energií a režijních nákladů došlo od 01.09.2019 k navýšení cen pronájmu sportovišť. Aktuální ceny jsou uvedeny na stránkách města.

Dále bych Vás chtěla informovat, že v měsíci říjnu začne  cardio kickboxing cvičení s paní Radkou.

Na měsíc říjen je také plánován taneční kurz. Přihlášky můžete zasílat na e-mail premysl.hladik@danceteamopava.cz nebo osobně v IC a městské knihovně Horní Benešov.

Zimní stadion se otevře v měsíci říjnu. Datum bude upřesněn.

Sportovní hala začala také svůj bězný provoz.

Všechny zájemce o sport srdečně zveme na sportoviště v Horním Benešově.cheeky


 


Oznamuji, že na tenisových kurtech byl vyměněn zámek. Žádám, proto všechny tenisty, kteří májí zájem o nový klíč. Můžou si jej vyzvednout na sportovní hale v dopoledních hodinách nebo po telefonické domluvě tel. 725 549 106. Děkuji za pochopení Kocourková.

Sportoviště Horní Benešov oznamuje, že tenisové kurzy jsou již v provozu.

 • cena za permanentku je 700,-
 • hodinová sazba viz. ceník

Na zimním stadionu byla uvedena do provozu také

in-line plocha.

 • cena viz. ceník

 

Permanentku lze předplatit u paní Kocourkové v kanceláři nebo na sportovišti. Zbytek dle rezervačního systému.


Oznamujeme, že v době od 19.04.2019 do 22.04.2019 budou sportoviště uzavřena.

Důvodem jsou jarní svátky. Všem děkujeme za pochopení.

Přejeme krásné prožití těchto svátků.

Kolektiv zaměstnanců sportovišť.


Oznámujeme, že dne 17.03.2019 bude ukončena hokejová sezona na našem zimním stadioně.

Děkujeme všem za účast a podporu. Budeme se na Vás těšit zase na podzim.

Poslední bruslení pro veřejnost: neděle od 14:00 - 15:30hod.

Kolektiv zaměstnanců sportovišť.

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 
WWW.HBKUZELKY.CZ WWW.HBHOKEJ.CZ WWW.HBENESOV.CZ WWW.SLUZBYHB.CZ Preparace ryb